Изграждане на газови и отоплителни инсталации

Изграждане на инсталации

Ние изграждаме газови и отоплителни инсталации – както стандарни системи с радиатори, така и подово отопление, свързване на инсталацията със соларната или допълнителен стар котел, така че да си осигурите алтернатива при отпадане на едната от системите.

Газов консултант

Услугата „Газов консултант“ е насочена към клиенти, които желаят да се газифицират, но нямат време и възможност да преминат през процеса на присъединяване. За тази цел ние извършваме целия процес вместо Вас, до момента в който физически имате газ.

Лаборатория за ниски сметки

Като лидер в технологиите за смарт управление, ние предоставя уникална по-рода си услуга за одит на вашите газови уреди и свързаните към тях инсталации, с цел оптимизация на работата на системата.

Поддръжка на инсталации

Много важно е след изграждане на газовата и отоплителната инсталация да се подсигури нейната адекватна и навременна поддръжка. Нашите технически специалисти имат дългогодишен опит в изграждането, ремонта и поддръжката им.

Имате допълнителни въпроси?

Свържете се с нас