Проектиране

на газови и отоплителни инсталации

Ние предлагаме проектиране на газови инсталация за еднофамилни и многофамилни жилищни сгради, работещи с природен газ или пропан-бутан, както и проекти на отоплителни инсталации на радиатори, подово отопление, солари и хибридни системи (ОВИ проект).

Какви видове проекти предлагаме?


Проектиране на газопроводови

за дворни газови инсталации за къщи и вили или административни и промишлени сгради

Проектиране на сградна газова инсталация

на природен газ за многофамилни жилищни сгради в т.ч. узаконяване и последващо изграждане

Проектиране на подземни и надземни резервоари

за еднофамилни и многофамилни къщи и вили при захранване с пропан-бутан

Проект (ОВИ) на отоплителна инсталация

за системи с радиатори, подово отопление, соларни системи, конвектори или смесени системи

Стъпка по стъпка за нула време


Ние сме оптимизирали целия процес така, че за няколко дни да имате готов проект. Може да разчитате на пълна прозрачност, качество и ненадмината скорост ако се доверите на нас.

1. Изготвяне на оферта

В рамките на един работен ден, нашите специалисти ще се свържат с вас, за да ви дадат цена, на база на първоначалните данни за имота и необходимите видове проектни части

2. Договор за проектиране

Вашето приемане на офертата е гаранция за нашия ангажимент. При проектирането използваме най-съвременните софтуерни решения и технически стандарти, така че да гарантираме ефективност на инсталациите.

3. Проектиране

След сключване на договора, наш проектант ще си уговори удобен ден и час с вас за да извърши заснемаме на обекта на място, а когато имате разработен архитектурен проект и планировки, е достатъчно да получим тях като изходни данни.

4. Технически надзор

След като проекта е готов, за всички газови инсталации и проекти на резервоари, ние ще организираме тяхното заверяване от лице за технически надзор, съгласно изискванията на закона.

Често задавани въпроси


В рамките на 1 ден ви даваме цена и след приемане на офертата и извършване на плащане, нашите проектанти предават проекта в рамките на седмица за средно големи жилищни сгради до 300 кв.м. Разбира се при по сложни проекти, е възможно срокът да е по-голям, но ние предварително ще го дововорим и запишем срока в договора.

Ако обекта е на етап на строителство и планиране изначално сградата да се захранва на природен газ, то тогава ще е необходима част Газификация в цялостния проект който внясяте към общината за издаване на разрешение за строеж. В останалите случаи такъв не ви е необходим, дори да решите след издадено разрешение за строеж да промените първоначалния начин на отоление.

Да, но когато става въпрос за апартаменти и малки къщи, изчисленията които са необходими ги правим на място по време на огледа на готова къща или апартамент или такива с готов архитектурен проект и самото изготвяне на проекта се извършва максимално бързо.

Когато се използва газ за битови нужни в жилищни сгради, е необходима едиствено заверка от фирма за технически надзор, която ние предлагаме като процедура и извършваме изцяло за нашите клиенти. При проектиране на сгради за промишлени цели узаконяването на проекта се извършва от други институции, за което ние ще ви дадем конкретни насоки и съдействие според случая.

Ние препоръчваме и настояваме за изготвянето на проект на отоплителна инсталация, без значение дали тя ще работи на радиатори, подово или друга смесена система винаги, когато става въпрос за жилищни сгради над 250 - 300 кв.м. с по няколко етажа или по сложна система. Това е необходимо, тъй като при по сложни системи или големи квадратури е необходимо да се направят максимално стрикни хидравлични и топлинни изчисления, които да гарантират правилна работа на системата, точен избор на уредите, помпите и другите елементи на инсталацията и най-вече да се гарантира оптимален разход на енергоизточниците. При по-стандартните инсталации нашите специалисти могат да извършват на базата на съвременните софтуерни програми които използваме, точни проектни изчисления без да необходимо конкретно изготвяне на отделен проект.

Защо да избереш нас?


Безплатен оглед

Безплатен оглед

В рамките на ден ще получите дата и час за безплатен оглед.

Договор с ясни ангажименти

Договор с ясни ангажименти

С офертата получавате договор с ясни ангажименти за двете страни.

Без административни процедури

Получавате цялостна услуга

Организираме всички стъпки до пускането на вашата инсталация, без тежки админстративни процедури.

Светкавично изпълнение

Светкавично изпълнение

За по-малко от ден изграждаме инсталация в средно голямо жилище.

Чисто и спретнато жилище

Оставяме жилището чисто

Майстори, за които всеки би мечтал. Ще откриеш жилището ти чисто и спретнато.

5 годишна гаранция

5 годишна гаранция

Получавате 5 годишна гаранция за изградените инсталации и от 2 до 7 годишна гаранция за уредите

Желаете удобство и уют?

Свържете се с нас и превключете на ниски сметки