Газов консултант

Подгответе се за зимата

Спестете време и оставете ние да направим всичко вместо Вас и то в много по-кратки срокове

Услугата “Газов консултант” е насочена към клиенти, които желаят да се газифицират, но нямат време и възможност да преминат през процеса на присъединяване. За тази цел ние извършваме целия процес вместо Вас, до момента, в който физически имате газ.

Услугата включва

Газов консултант

Подаване на заявление за присъединяване
Copied
Подаване на заявление за присъединяване

Попълване и подаваме заявлението за поръсединяване към мрежата на локалното разгоразпределително дружество, получаваме съгласие за присъединяване, предоставяне на клиента на договор за присъединяване и придвижване на договора към газоразпределителното дружество. Няма нужда Вие да ходите физически до клиентски център и да се занимавате с попълването и подаване на документи.

Попълване и подаваме заявлението за поръсединяване към мрежата на локалното разгоразпределително дружество, получаваме съгласие за присъединяване, предоставяне на клиента на договор за присъединяване и придвижване на договора към газоразпределителното дружество. Няма нужда Вие да ходите физически до клиентски център и да се занимавате с попълването и подаване на документи.

Съдействие при заплащане
Copied
Съдействие при заплащане

Организираме всички необходими документи към съответното газоразпределителното дружество за плащане. Пращаме  необходимите платежни документи към клиента и проследяваме плащането.

Организираме всички необходими документи към съответното газоразпределителното дружество за плащане. Пращаме  необходимите платежни документи към клиента и проследяваме плащането.

Технически надзор
Copied
Технически надзор

Организираме задължнителния технически надзор на вътрешната газова инсталация на клиента, от оторизиран за целта Технически надзор по избор на клиента. Ако желаете ние ще ви препоръчаме фирма за Технически надзор.

Организираме задължнителния технически надзор на вътрешната газова инсталация на клиента, от оторизиран за целта Технически надзор по избор на клиента. Ако желаете ние ще ви препоръчаме фирма за Технически надзор.

Подаване на всички необходими документи
Copied
Подаване на всички необходими документи

Ние комплектоваме и подаваме всички необходими документи - изпълнителска документация, документи за собственост, акт за въвеждане в експлоатация и др.

Ние комплектоваме и подаваме всички необходими документи – изпълнителска документация, документи за собственост, акт за въвеждане в експлоатация и др.

Подаване на искане за пускане на газ
Copied
Подаване на искане за пускане на газ

Като последна стъпка, ние ще подадем искане към газоразпределителното дружество за подаване на газ към имота, за да може да се извърши максимално бързо монтажа на съоръжение и разходомер за газ от страна на газоразпределителното дружество.

Като последна стъпка, ние ще подадем искане към газоразпределителното дружество за подаване на газ към имота, за да може да се извърши максимално бързо монтажа на съоръжение и разходомер за газ от страна на газоразпределителното дружество.

Не разполагате с време?

Свържете се с нас, и превключете на ниски сметки