Газов консултант

Спестете време и оставете ние да направим всичко вместо Вас и то в много по-кратки срокове

Услугата „Газов консултант“ е насочена към клиенти, които желаят да се газифицират, но нямат време и възможност да преминат през процеса на присъединяване. За тази цел ние извършваме целия процес вместо Вас, до момента, в който физически имате газ.

Услугата включва


Подаване на заявление за присъединяване

Попълване и подаване на заявлението за присъединяване към мрежата на локалното газоразпределително дружество, получаване съгласие за присъединяване, предоставяне на клиента на договор за присъединяване и придвижване на договора към газоразпределителното дружество. Няма нужда Вие да ходите физически до клиентски център и да се занимавате с попълването и подаването на документи.

Съдействие при заплащане

Организираме всички необходими документи към съответното газоразпределителното дружество за плащане. Пращаме необходимите платежни документи към клиента и проследяваме плащането.

Технически надзор

Организираме задължителния технически надзор на вътрешната газова инсталация на клиента, от оторизиран за целта Технически надзор по избор на клиента. Ако желаете ние ще ви препоръчаме фирма за Технически надзор.

Подаване на всички необходими документи

Ние комплектоваме и подаваме всички необходими документи – изпълнителска документация, документи за собственост, акт за въвеждане в експлоатация и др.

Подаване на искане за пускане на газ

Като последна стъпка, ние ще подадем искане към газоразпределителното дружество за подаване на газ към имота, за да може да се извърши максимално бързо монтажа на съоръжение и разходомер за газ от страна на газоразпределителното дружество.

 Много по кратки срокове

С нашия опит и преминавайки хиляди пъти през процедудрите по газификация на вашия дом, ние се справяме много по-бързо и в кратки срокове.

Не разполагате с време?

Свържете се с нас, и превключете на ниски сметки