Природен газ или пропан-бутан

Избери комфорта и подобри месечните си разходи

Отоплението на газ и до днес остава най-ефективният начин за отопление. Ако имате изградена мрежа до вашето жилище, ние ви препоръчваме да заложите на отопление с природен газ. Но дори да нямате достъп, можете използвате пропан-бутан, за да се възползвате от цялото удобство и уют на съвеременното отопление с газ.

природен газ

Отопление с природен газ

Ако имате достъп до газоразпределителната мрежа, заложете на евтин, екологичен и незаменин по удобство начин за отопление на прирорен газ.

Отопление с пропан бутан

Чрез използване на подземен или надземен резервоар за пропан-бутан, можете да се възползвате от отопление на газ и без да имате достъп до мрежата.

Желаете удобство и уют?

Свържете се с нас и превключете на ниски сметки