Време е

Основните причини за високи сметки са лошите настройки на уредите, не добре подбрани отоплителни тела, непочистената инсталация.

Като лидер в технологиите за смарт управление, ние предоставяме уникална по рода си услуга за одит на вашите газови уреди и свързаните към тях инсталации, с цел оптимизация на работата на системата.

Крайната цел е да сме сигурни, че вашата системата работи достатъчно добре, че да не плащате по-високи сметки. Ако имате съмнение, че сметките за отопление, които плащате за газ са високи или отоплителната ви система не доставя необходимия комфорт в дома ви, тази услуга е точно за Вас! Цената на услугата за стандартно обследване е 64 лв. с ДДС.

За не повече от 20 минути, ние ще направим

Техническо обследване на газовите уреди

за проверка дали уреда е оптимално настроен, и дали има дефекти и наслагвания в горивната камера или други елементи, които водят до неправилно горене и по висока консумация на газ. Правим анализ на горивните газове на котела и тяхното съдържание, както и настройките на останалите параметри, чрез използването на съвременни уреди и Смарт софтуер за анализ. Работим с 99% от газовите уреди използвани на българския пазар.

Техническо обследване на отоплителната инсталация

за проверка за оптимален размер на радиаторите, разположение на отоплителните тела, диаметри на тръбите, елементи на подовата инсталация, наличие на изолация и тип на дограмата и др. Извършваме и проверка на водата в отоплоителната инсталация и на замърсяванията, за да се установи необходимостта от почистване на системата.

Имате високи сметки?

Свържете се с нас, и превключете на ниски сметки

Ако се установи неправилна настройка на газовия уред, той се пренастройва на място, веднага, в рамките на цената заплатена за услугата по обследване. Ако се наложи настройка на уреда с анализ на димните газове, се заплащат допълнително 144 лв с ДДС, разбира се след като клиента заяви желание услугата да се извърши.

Ако се установят отклонения от работата на газовия уред, които изискват подмяна на елементи или по-сложна процедура за почистване на газовата камера, както и при установени проблеми в отоплителната инсталация, ние ви изпращаме доклад с предписания за промените, които е необходимо да бъдат направени и оферта за нужните промени.

Допълнително ще ви препоръчаме Смарт система за управление на отоплението, която ще доведе до икономия на енергия.