Енергиен калкулатор

Енергиен калкулатор

Данни за отопляемата площ

Изберете вид на жилището *
250кв.м.
0кв.м.500кв.м.
2.5метра
0метра5метра
Седмичният програматор спомага да намалите разходите за отопление, чрез оптимизация на температурата в различни части на денонощието
Подовото отопление води до по ниски разходи на енергия. При изключена опция, ще виждате резултата за инсталация с радиатори.
Изчислените данни се показват по подразбиране на месечна база за Т в помещенията 23 ℃ и средна външна Т за страната през отоплителния сезон.

Необходима енергия за отопление

W/m3

Разходи за отопление

на месечна база през отоплителния сезон

m3

kW

Електричество (месечно)

Електричество

При използване на подово отопление

лв.

Необходима енергияkWh

Емисии:kg CO2

Разход с подово отопление:лв.

Разход с програматор:лв.

Разход без програматор:лв.

Електричество (годишно)

Електричество

При използване на подово отопление

лв.

Необходима енергияkWh

Емисии:kg CO2

Разход с подово отопление:лв.

Разход с програматор:лв.

Разход без програматор:лв.

Природен газ (месечно)

Природен газ

При използване на подово отопление

лв.

Количество газ:куб. метра

Емисии:kg CO2

Разход с подово отопление:лв.

Разход с програматор:лв.

Разход без програматор:лв.

Природен газ (годишно)

Природен газ

При използване на подово отопление

лв.

Количество газ:куб. метра

Емисии:kg CO2

Разход с подово отопление:лв.

Разход с програматор:лв.

Разход без програматор:лв.

Пропан-бутан (месечно)

Пропан-бутан

При използване на подово отопление

лв.

Количество газ:литра

Емисии:kg CO2

Разход с подово отопление:лв.

Разход с програматор:лв.

Разход без програматор:лв.

Пропан-бутан (годишно)

Пропан-бутан

При използване на подово отопление

лв.

Количество газ:литра

Емисии:kg CO2

Разход с подово отопление:лв.

Разход с програматор:лв.

Разход без програматор:лв.

Нафта (месечно)

Нафта

При използване на подово отопление

лв.

Количество нафта:литра

Емисии:kg CO2

Разход с подово отопление:лв.

Разход с програматор:лв.

Разход без програматор:лв.

Нафта (годишно)

Нафта

При използване на подово отопление

лв.

Количество нафта:литра

Емисии:kg CO2

Разход с подово отопление:лв.

Разход с програматор:лв.

Разход без програматор:лв.

Пелети (месечно)

Пелети

При използване на подово отопление

лв.

Количество пелети:kg

Емисии:kg CO2

Разход с подово отопление:лв.

Разход с програматор:лв.

Разход без програматор:лв.

Пелети (годишно)

Пелети

При използване на подово отопление

лв.

Количество пелети:kg

Емисии:kg CO2

Разход с подово отопление:лв.

Разход с програматор:лв.

Разход без програматор:лв.

ТЕЦ (месечно)

ТЕЦ

При използване на подово отопление

лв.

Количество енергия:kWh

Емисии:kg CO2

Разход с подово отопление:лв.

Разход с програматор:лв.

Разход без програматор:лв.

ТЕЦ (годишно)

ТЕЦ

При използване на подово отопление

лв.

Количество енергия:kWh

Емисии:kg CO2

Разход с подово отопление:лв.

Разход с програматор:лв.

Разход без програматор:лв.
  1. Данните за цените на горивата и електрическата енергия са средни за страната и актуални към 13.10.2021 г.
  2. Получените данни са изчислени при средни температури и условия за страната и при зададена вътпрешна температура на помещенията средно 23 ℃. Разходите на всяко домакинство са индивидуални и зависят от редица фактори като конкретен тип дограми и изолация, желана вътрешна температура на помещенията, конкретните метеорологични условия и др.
  3. Получените данни са направени при използването на водно-отоплителна инсталация с радиатори или подово отопление. Посочените изчисления за електричество не включват използването на климатици или термопомпи, тъй като разходите за тях зависят от конкретните модели, както и от способността им да работят ефективно при по-ниска външна температура.
  4. Изчисленията за подово отопление са наравени с допускане, че се използват електрически задвижки за автоматично управление на отоплителните кръгове, чрез програматори за управление на температурата в помещенията.