Енергиен калкулатор

Енергиен калкулатор

Цените са актуални към настоящия момент за май 2024

Данни за отопляемата площ

Изберете вид на жилището *
250кв.м.
0кв.м.500кв.м.
2.5метра
0метра5метра
Седмичният програматор спомага да намалите разходите за отопление, чрез оптимизация на температурата в различни части на денонощието
Подовото отопление води до по ниски разходи на енергия. При изключена опция, ще виждате резултата за инсталация с радиатори.
Изчислените данни се показват по подразбиране на месечна база за Т в помещенията 23 ℃ и средна външна Т за страната през отоплителния сезон.

Необходима енергия за отопление

W/m3

Разходи за отопление

на месечна база през отоплителния сезон

m3

kW

Електричество (годишно)

Електричество

При използване на подово отопление

лв.

Необходима енергияkWh

Емисии:kg CO2

Разход с подово отопление:лв.

Разход с програматор:лв.

Разход без програматор:лв.

Електричество (месечно)

Електричество

При използване на подово отопление

лв.

Необходима енергияkWh

Емисии:kg CO2

Разход с подово отопление:лв.

Разход с програматор:лв.

Разход без програматор:лв.

Природен газ (месечно)

Природен газ

При използване на подово отопление

лв.

Количество газ:куб. метра

Емисии:kg CO2

Разход с подово отопление:лв.

Разход с програматор:лв.

Разход без програматор:лв.
перфектен за града

Природен газ (годишно)

Природен газ

При използване на подово отопление

лв.

Количество газ:куб. метра

Емисии:kg CO2

Разход с подово отопление:лв.

Разход с програматор:лв.

Разход без програматор:лв.
перфектен за града

Пропан-бутан (месечно)

Пропан-бутан

При използване на подово отопление

лв.

Количество газ:литра

Емисии:kg CO2

Разход с подово отопление:лв.

Разход с програматор:лв.

Разход без програматор:лв.
идеален за вила

Пропан-бутан (годишно)

Пропан-бутан

При използване на подово отопление

лв.

Количество газ:литра

Емисии:kg CO2

Разход с подово отопление:лв.

Разход с програматор:лв.

Разход без програматор:лв.
идеален за вила

Термопомпа (годишно)

Термопомпа

При използване на подово отопление

лв.

Необходима енергияkWh

Емисии:kg CO2

Разход с подово отопление:лв.

Разход с програматор:лв.

Разход без програматор:лв.
най-добър избор

Термопомпа (месечно)

Термопомпа

При използване на подово отопление

лв.

Необходима енергияkWh

Емисии:kg CO2

Разход с подово отопление:лв.

Разход с програматор:лв.

Разход без програматор:лв.
най-добър избор

Климатик (месечно)

Климатик

При използване на подово отопление

лв.

Необходима енергияkWh

Емисии:kg CO2

Климатик (годишно)

Климатик

При използване на подово отопление

лв.

Необходима енергия:kW

Емисии:kg CO2

Инфрачервено (месечно)

Инфрачервено

При използване на подово отопление

лв.

Необходима енергияkW

Емисии:kg CO2

Инфрачервено (годишно)

Инфрачервено

При използване на подово отопление

лв.

Необходима енергиялитра

Емисии:kg CO2

Нафта (месечно)

Нафта

При използване на подово отопление

лв.

Количество нафта:литра

Емисии:kg CO2

Разход с подово отопление:лв.

Разход с програматор:лв.

Разход без програматор:лв.

Нафта (годишно)

Нафта

При използване на подово отопление

лв.

Количество нафта:литра

Емисии:kg CO2

Разход с подово отопление:лв.

Разход с програматор:лв.

Разход без програматор:лв.

Пелети (месечно)

Пелети

При използване на подово отопление

лв.

Количество пелети:kg

Емисии:kg CO2

Разход с подово отопление:лв.

Разход с програматор:лв.

Разход без програматор:лв.

Пелети (годишно)

Пелети

При използване на подово отопление

лв.

Количество пелети:kg

Емисии:kg CO2

Разход с подово отопление:лв.

Разход с програматор:лв.

Разход без програматор:лв.

ТЕЦ (месечно)

ТЕЦ

При използване на подово отопление

лв.

Количество енергия:kWh

Емисии:kg CO2

Разход с подово отопление:лв.

Разход с програматор:лв.

Разход без програматор:лв.

ТЕЦ (годишно)

ТЕЦ

При използване на подово отопление

лв.

Количество енергия:kWh

Емисии:kg CO2

Разход с подово отопление:лв.

Разход с програматор:лв.

Разход без програматор:лв.
  1. Данните за цените на горивата и електрическата енергия са средни за страната и актуални към 01.05.2024 г.
  2. Получените данни са изчислени при средни температури и условия за страната и при зададена вътпрешна температура на помещенията средно 23 ℃. Разходите на всяко домакинство са индивидуални и зависят от редица фактори като конкретен тип дограми и изолация, желана вътрешна температура на помещенията, конкретните метеорологични условия,клас и модел на използваните уреди др.
  3. Получените данни са направени при използването на водно-отоплителна инсталация с радиатори или подово отопление.
  4. Посочените изчисления за електричество не включват използването на климатици или термопомпи, тъй като разходите за тях зависят от конкретните модели, както и от способността им да работят ефективно при по-ниска външна температура. Изчислените данни за термопомпи са при средни данни за висок клас помпи. За климатици е използвана информация за среден клас инвенторни климатици.
  5. Изчисленията за подово отопление са наравени с допускане, че се използват електрически задвижки за автоматично управление на отоплителните кръгове, чрез програматори за управление на температурата в помещенията.
  6. Цената за пропан за отопление, включва всички разходи в т.ч. за доставка и транспорт.