Поддръжка на газови и отоплителни инсталации

Една от основните причини за високи сметки е неподдържана инсталация и неподдържани уреди.

Много важно е след изграждане на газовата и отоплителната инсталация да се подсигури нейната адекватна и навременна поддръжка. Нашите технически специалисти имат дългогодишен опит в изграждането, ремонта и поддръжката им.

Нашите енергийни експерти съветват


Правете ежегоден преглед

Правете ежегодни прегледи на газовата и отоплителната си инсталация. Най-добре, преди началото на отоплителния сезон.

Задължително проверявайте уредите

Котлите винаги трябва да се проверяват за износени елементи и аксесоари, и наличието на наслоявания в горивната камера или други елементи. Навременно почистване на горивната камера увеличава многократно живота на уреда и намалява рисковете от авариране на котела. 

Правете ежегоден преглед

Правете ежегодни прегледи на газовата и отоплителната си инсталация. Най-добре, преди началото на отоплителния сезон.

Задължително проверявайте уредите

Котлите винаги трябва да се проверяват за износени елементи и аксесоари, и наличието на наслоявания в горивната камера или други елементи. Навременно почистване на горивната камера увеличава многократно живота на уреда и намалява рисковете от авариране на котела. 

Обезвъздушавайте инсталацията

Отоплителната системата трябва да е винаги добре обезвъздушена. Въздухът в нея води до нарушения в нормалното и функциониране, изразяващо се в липсата на греене в някои радиатори. Обезвъздушавайте системата си редовно.

След ремонт не оставяйте празна инсталацията

В случай на източване на инсталацията заради ремонт, напълнете системата веднага след ремонта. Парното не трябва да стои празно дълго време. В противен случай може да се запуши, а при следващото пълнене на системата да се появят течове. В случай, че ви се налага да източите системата, най-добре потърсете специалист, с каквито ние разполагаме.

Използвайте филтър

Използвайте филтър преди котела и задължително антикорозионна течност в отоплителната система. Това ще гарантир,а че ако има натрупани корозионни и други частици от металните елементи на отоплителната инсталация, те няма да попаднат в котела и бойлера, и да доведат до неговата повреда.

Не изключвайте системата

Когато пътувате за почивка или в командировка през най-студените дни през зимата и в дома ви няма никой, настройте системата да поддържа ниска температура в стаите.

Какво включва поддръжката?

  • При първото посещение се прави цялостен одит на системата и получавате съвети за ефективността на инсталацията
  • Проверка на котела и почистване на основните му части
  • Диагностика и почистване на горивната камера на котела
  • Дагностика на ефективността на горивния процес
  • Проверка и обезвъздушаване на отоплителната инсталация
  • Смяна на флуида на отоплителната инсталация при необходимост
  • Посещение при авария
  • Безплатно съдействие по телефон

Заявка за поддръжка

Пакетът включва: проверка на котела (газов, електрически или пелетен) и почистване на основните части на котела по график в периода 15.09 – 15.10. Допълнителните повиквания при проблем се заплащат еднократно 60 лв. на посещение с ДДС

Цена: 89.99 лв. с ДДС

Пакетът включва: проверка на котела (газов, електрически или пелетен) и почистване на основните части на котела, проверка на отоплителната инсталация, допълване и обезвъздушаване по график в периода 15.09 – 15.10. Имате право и на едно допълнително безплатно посещение в рамките на 72 часа. Всички допълнителни повиквани се заплащат 60 лв с ДДС

Цена: 149.99 лв. с ДДС

Пакетът включва: проверка на котела (газов, електрически или пелетен) и почистване на основните части на котела, проверка на отоплителната инсталация, допълване и обезвъздушаване, проверка на газовата камера на котела за отпадъци и почистване при необходимост и роверка на горивния процес по график в периода 15.09 – 15.10. Имате право и на 5 допълнителни посещения в рамките на 24 часа. Всички допълнителни повиквани се заплащат 60 лв с ДДС

Цена: 249.99 лв. с ДДС

Пакетът включва: посещение при повикване в рамките на 72 часа от момента на повикването, констатиране на проблема и отстраняване. В зависимост от проблема ще получите предписание. Цената на материалите ако са необходими такива не са включени в пакетите.

Цена: 79.99 лв. с ДДС

Обработка на лични данни

Имате нужда от изграждане на инсталация?

Свържете се с нас, и превключете на ниски сметки