Цените са в лв/kW и са актуални към 01.07.2024 г. Всички цени са средни за страната.За пелети и за въглища са взети осреднени цени по класове. Цената за газ пропан, включва разходите всички разходи в т.ч. доставка и транспорт.

Енергиен калкулатор

Изчислете разхода за отопление при използването на различни енергийни източници

Избор на радиатори

Оразмерете необходимите ви радиатори за вашата водно-отоплителна инсталация

Желаете удобство и уют?

Свържете се с нас и превключете на ниски сметки