Какви видове отоплителни инсталации, могат да се използват при термопомпите и каква е ефективността им?

В нашата статия Какво е термопомпа, разгледахме накратко как работят термопомпите, какво е предназначението им и каква е инвестицията в подобна система. В настоящата статия ще разгледаме малко по-подробно предимствата на различни видове отоплителни инсталации, дали може да ползвате старата си инсталация с термопомпа и какво трябва да имате предвид при един или друг случай.…