Заявка за периодичен технически преглед

Заявка за периодичен технически преглед

С попълването на настоящата заявка, вие оторизирате Generix Gas, да организира от Ваше име осъществяването на периодичен технически преглед и издаване на Акт за извършен технически преглед на вашата газова инсталация и газовите уреди, привързани към нея. Ваше задължение е, след издаване на Акта за периодичен технически преглед, да го предоставите на газоразпределителното дружество. Изпращането на настоящата заявка няма стойност на договор, а е само предварителна заявка за услуга. Услугата ще бъде предоставена от страна на Generix Gas, след заплащане на дължимата такса, посочена по-долу и предоставяне от страна на клиента на оригиналната ревизионна книга на инсталация, по начин избран от вас в настоящата форма.

Данни за клиента

Данни за газифицирания имот

Изберете услуга
Как ще ни предоставите ревизионната книга
Обработка на лични данни