Изключително ефективен стенен едноконтурен газов Viessmann Vitodens 100 – W 32 kW, който ще захранва с топла вода отоплителната система от радиатори.
Газсигнализатор, който при изтичането на газ издава звуков сигнал и спира подаването на газа към къщата, посредством монтиран магнет вентил в табло на фасадата.

Газификация на къща в село Лозен. За реализация на един от най-ефективните начини за отопление и топла вода извършихме монтаж на подземен резервоар на пропан с вместимост 2700 литра. Изградената газова инсталация е свързана към едноконтурен газов котел Viessmann Vitodens 100-W 32kW от ново поколение. Избраният начин за отопление е най-удобен и ефективен, а в бъдеще при изграждане на газова мрежа, ще може системата лесно да прeвключи на природен газ. 

Снимки от реализирания проект

Кликни върху снимката, за да научиш повече подробности