Ревизионна кутия снабдена с регулатор, уред за налягане на газа, както и кран за ръчно спиране на газа. От тук се извършва пълненето на цистерната с пропан.
Газсигнализатор, който при изтичането на газ издава звуков сигнал и спира подаването на газа към къщата, посредством монтиран магнет вентил на таблото, извън къщата.

Къщата ще се отоплява чрез газов котел Immergas VICTRIX PRO – 100kW в комбинация с предварително изградена отоплителна инсталация с радиатори. Реализацията включа изготвяне на проект за газификация, издаване на всички необходими документи за пускане на инсталацията, изграждане на газова инсталация от резервоара до котела, монтиране на резервоар за пропан, монтаж на газов котел и подвързване към отоплителната инсталация.

Снимки от реализирания проект

Кликни върху снимката, за да научиш повече подробности