Какво е термопомпа?

Как работят термопомпите Термопомпа е уред за отопление, който работи чрез изпомпване или преместване на топлина от едно място на друго, като използва компресор с течен или газов хладилен агент. Топлината се извлича отвън и се изпомпва (премества) и се използва за загряване на вода за отоплителната система или пък да създават „студ“ за охлаждане.…